Aviso legal

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.indigenafilms.es en diante, o (“Sitio web”) de INDÍXENA FILMS S.L. – B06997506.

Rúa Alto do Rial 10 15966 Ribeira (A Coruña), teléfono 623 170 072.

LEXISLACIÓN
Con carácter xeral as relacións entre INDÍGENA FILMS S.L. cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

USO E ACCESO DE USUARIOS
O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa Empresa ou calquera das súas delegacións.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de INDÍXENA FILMS S.L. e, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito de INDÍXENA FILMS S.L..